Go to Top

elektromobilność

Polska liderem elektromobilności?

Ministerstwo Rozwoju chce do roku 2025 zbudować silny przemysł autobusów elektrycznych. Podczas konferencji prasowej Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiała program e-Bus, którego celem jest stworzenie polskiego autobusu elektrycznego. Kluczowe komponenty autobusu takie jak bateria, falownik, układ napędowy oraz infrastruktura ładująca, mają być produkowane w kraju …Read More