Go to Top

Dlaczego AGH?

AGH Rektor

Zapraszam do naszej Uczelni. Tutaj ścisła wiedza otwiera drzwi do ciekawych odkryć w najróżniejszych dziedzinach i dyscyplinach. Siłą Akademii jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi we współczesnych technologiach. AGH pozwala rozwinąć skrzydła i zrealizować swoje marzenia.

Rektor AGH Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

 

Uniwersytet z tradycjami

Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym z najdłuższymi tradycjami w Polsce, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację. Priorytetem AGH jest realizacja zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie, badania naukowe, innowacje. System kształcenia przyjęty w AGH zmierza do kształtowania u studentów umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy, logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, szybkiego i trafnego wnioskowania oraz podejmowania optymalnych decyzji.

Współpraca z przemysłem

Akademia współpracuje z kluczowymi podmiotami gospodarczymi, w tym z branży samochodowej. Efektami tej współpracy są:

 • nowe kierunki i specjalizacje uwzględniające potrzeby rynku pracy jak Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych od 2017 roku
 • umowy pomiędzy AGH a przedsiębiorstwami zapewniające płynny przepływ studentów i absolwentów na rynek pracy: stypendia fundowane, praktyki, staże, miejsca pracy (włącznie z firmami samochodowymi jak np. Delphi)
 • cykliczne spotkania z przedstawicielami sektora przemysłowego, podczas których ma miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii oraz weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia uwzględniającego potrzeby pracodawców.

Więź

Na Akademii zależy nam na pozytywnej atmosferze i życzliwości, które sprzyjają przekazywaniu wiedzy. Wspólne zajęcia, wykłady, laboratoria, w tym godziny spędzone na nauce i tworzeniu projektów… Tej naukowej stronie towarzyszą bale oraz rajdy wydziałowe, w których uczestniczą również wykładowcy, a liczne wydarzenia kulturalne mocno integrują społeczność akademicką.
Koła naukowe oraz organizacje studenckie są idealnym miejscem dla aktywnych osób, które chcą sprawdzić teorię w praktyce, realizować autorskie projekty i wprowadzać w życie nowe pomysły.
Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków jest jednym z największych klubów AZS w Polsce.
Atmosfera przyjaźni, życzliwość, gotowość do niesienia pomocy… Tak tworzy się silna więź, która począwszy od etapu studiów – trwa przez całe życie.

Kampus AGH

Wszystkie wydziały, organizacje studenckie, Miasteczko Studenckie AGH wraz z klubami studenckimi oraz bazą sportową położone są w jednym miejscu, tworząc zwarty kompleks, dlatego możesz planować wiele zajęć, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy! W 2015 r. kampus AGH otrzymał prestiżowe wyróżnienie w konkursie „Kraków – mój dom” w kategorii architektury przestrzeni publicznej.
 
 

Akademia Górniczo – Hutnicza to:

 • Największa Uczelnia Techniczna w Polsce
 • Najlepiej opłacani absolwenci (Wg rankingu „Wprost” powyżej 4500zł tuż po odebraniu dyplomu)
 • Najczęściej zatrudniani absolwenci (86,7% absolwentów po skończeniu studiów znajduje pracę)
 • Najlepsza Polska Uczelnia Techniczna wg. „University Ranking by Academic Performance”
 • 3 Miejsce w Rankingu Uczelni Technicznych „Perspektyw” w 2016

Ponadto AGH oferuje:

 • Najnowocześniejszy kampus w Polsce
 • Środowisko sprzyjające Startup’om
 • Programy międzynarodowe np. Erasmus
 • Atrakcyjne stypendia i warunki socjalne