Go to Top

Rekrutacja 2020

studia_inżynieria_samochodowa_rekrutacja

Od 7 stycznia 2020 trwa rekrutacja na Wydziale EAIiIB na II stopień studiów w tym na naszą specjalność IEPS. Schemat od lat jest podobny:

  • Krok 1 Elektroniczna rejestracja
  • Krok 2 Deklaracja kierunków
  • Krok 3 Opłata rekrutacyjna
  • Krok 4 Składanie dokumentów drogą elektroniczną
  • Krok 5 Egzaminy wstępne
  • Krok 6 Kwalifikacja wstępna
  • Krok 7 Uzupełnienie dokumentów i wpis na studia

Dokładny harmonogram rekrutacji znajduje się na naszej stronie tutaj, a więcej informacji można uzyskać na stronie ogólnouczelnianej.