Go to Top

Wyniki rekrutacji

Studia_inżynieria_elektryczna_samochodowa

Po pierwszym etapie rekrutacji na studia II stopnia, specjalność Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych wybrało 23 studentów. Oznacza to, że po raz pierwszy na IEPS będą 2 grupy studenckie :) To dobra wiadomość, gdyż daje to większe możliwości rozwoju specjalności w przyszłości. A dotychczas udało się zrobić całkiem sporo. W roku 2018 specjalność pozyskała znaczące środki na rozbudowę laboratoriów, oraz podjęto współpracę z liderami rynku branży automotiv w celu tworzenia nowych ćwiczeń, projektów, prac magisterskich czy staży studenckich. W roku 2019 planowany jest dalszy rozwój infrastruktury. W budowanym na terenie kampusu AGH budynku S1, IEPS będzie miało swoje laboratorium.